Ledenadministratie


De ledenadministratie is in handen van Piet Makkes.

Wilt u lid worden van Redeoss? Dan wijzen wij u allereerst op de volgende voorwaarden uit de statuten van de vereniging:

  • Artikel 4
    • Lid 4: Toelating kan worden geweigerd indien de vereniging niet de juiste zorg kan bieden aan een lid of niet genoeg plaats heeft in een team.
    • Lid 5: Tevens kan het lidmaatschap worden geweigerd als aangemelde personen niet voldoen aan de definities die gesteld zijn voor leden (in artikel 5).
  • Artikel 5
    • Lid 2: Gewone leden hebben een motorische dan wel lichamelijke beperking. Leden met alleen een psychische beperking worden niet als lid toegelaten. Hiervoor is de vereniging niet opgericht.
    • Lid 7: Naast leden kent de vereniging ook elementair zwemmers. Zij zijn actief bij de zwemsectie door middel van leszwemmen. Het volwaardige lidmaatschap kan worden verkregen door dit schriftelijk aan te vragen bij het bestuur, middels de gebruikelijke procedure.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden:

Heeft u een wijziging te melden in uw gegevens (adres, telefoonnummer, bank- of gironummer, en dergelijke), dan kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier:

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Zie hiervoor:

De contactgegevens van de ledenadministratie:

Piet Makkes
Lausbergstraat 6
2628 LB Delft
tel. 015-2611488

stuur een e-mailDe contributiebedragen vindt u hier.
Redeoss heeft ook altijd behoefte aan donateurs. Als u Redeoss zou willen ondersteunen met een donatie, dan kunt u daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank!Laatst gewijzigd op 10 maart 2019