Vertrouwenspersoon


Sporten doe je voor je plezier!

Redeoss wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Redeoss is een vereniging waarin veel goede dingen gebeuren, maar waar binnen het ook kan voorkomen dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie.
De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. In een dergelijk geval hoort de vertrouwenspersoon aan wat is voorgevallen en kan degene die iets dergelijks is overkomen allereerst zijn/haar verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met je bespreken hoe het probleem wordt aangepakt. Dit kan variŽren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot klachten of aangifte doen.

Het is dus niet zo dat de vertrouwenspersoon degene tegen wie het verhaal is gericht of over wie het gaat, zal aanpakken, verhoren o.i.d. Het is in sommige gevallen wel mogelijk om de partijen met elkaar in gesprek te brengen en daarin te bemiddelen, maar alleen dan, wanneer degene die de melding doet dit wil.
Wanneer het tot het melden van klachten of aangifte komt, kan de vertrouwenspersoon desgewenst dit proces begeleiden door bijvoorbeeld mee te gaan of op een andere manier ondersteuning te geven.

Er kan zich ook een situatie voordoen dat jij je zorgen maakt over iemand, bijvoorbeeld doordat je signalen hebt opgevangen dat er mogelijk iets aan de hand is. Je kunt dan het idee hebben dat er ingegrepen moet worden, maar waarbij je zelf niet weet hoe of wat. Ook dergelijke zaken kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken. Het is natuurlijk niet zo dat de vertrouwenspersoon overal een oplossing voor heeft, maar deze is in elk geval bereid om goed te luisteren en in overleg met elkaar eventueel noodzakelijke stappen te zetten.

Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van de voorzitter en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.

Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst in het bestuur besproken.

Aan het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan de voorzitter over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat laatstgenoemde enig zicht heeft in wat er dat seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging. Eventueel zorgen de vertrouwenspersonen voor een bijdrage aan het jaarverslag.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Momenteel zijn we naarstig op zoek naar een vertrouwenspersoon. Zodra bekend is wie de nieuwe vertrouwenspersoon wordt, zal dat hier bekend worden gemaakt.


Download eventueel hieronder bovenstaande introductie en het reglement aangaande de vertrouwenspersoon:


Laatst gewijzigd op 5 september 2019