Taakverdeling Bestuur


Volgens Van Dale is besturen synoniem met leiden, regelen en be´nvloeden, gericht op het bereiken van een doel.

Het besturen kan onderverdeeld worden in vier hoofdactiviteiten:

Aan het eind van het jaar brengt het bestuur verslag uit van zijn handelingen. Als bestuurslid weet iedereen best of de zaken goed aangepakt worden. De bestuursleden zijn dan ook de eerst aangewezen personen om het functioneren van het bestuur in de gaten te houden. Uit dit besturen komen een veelheid van taken om de hoek kijken. Bij de verdeling van deze taken is het zaak rekening te houden met verschillende voorkeuren, bekwaamheden, tradities en logische combinaties. De traditionele functie en taakverdeling bij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester liggen eigenlijk vast.

De Voorzitter

 • Hij leidt de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Hij leidt het bestuur, dat wil zeggen hij neemt initiatieven, co÷rdineert en draagt zorg dat de taken worden uitgevoerd.
 • Vertegenwoordigt de vereniging bij officiŰle gelegenheden, naar buiten zonodig met een ander bestuurslid.

De Secretaris

 • Verzorgt, distribueert en archiveert de correspondentie van het vereniging. Alles aangaande uitvoering van sport en competitie verzorgen de secties zelf.
 • Maakt of laat maken de notulen van de leden- en bestuursvergadering.
 • Houd de ledenlijst bij, of besteedt dit uit.
 • Correspondentie die bij andere bestuursleden binnenkomt, worden aan de secretaris doorgegeven.

De Penningmeester

 • Beheert het geld van de vereniging.
 • Houdt de kas en het bankboek bij.
 • Maakt een begroting en het financieel jaarverslag.
 • Doet de ontvangsten en betalingen.
 • Bewaakt de plannen t.a.v. de begroting.
 • Huurt de benodigde accommodaties.

Nog een traditionele taak in het bestuur is Vice-Voorzitter. Wij geven aan deze functie behalve het vervangend optreden als voorzitter van vergaderingen geen inhoud.

Een nadrukkelijk te noemen activiteit is het beheer van de eigendommen.

 • Registratie
 • Periodieke controle
 • Aanschaf
 • Verzekeren
 • Onderhoud
 • Wie gebruikt wat
 • Registratie en beheer sleutels

Een groot deel van onze bestuurlijke verantwoordelijkheden hebben we gedelegeerd aan de secties en ingestelde commissies. Zoals daar zijn:

 • Basketbal
 • Warmwaterzwemmen en recreatief zwemmen
 • Wedstrijdzwemmen
 • Zwemles en co÷rdinatie
 • Badminton
 • Tafeltennis
 • Klaverjassen
 • Jeugdsport
 • Voetbal

We hebben buiten deze secties ook nog commissies en andere activiteiten:

 • Redactie/Uitgifte van De Crosser plus advertenties
 • Beheer website
 • Uitgifte informatieboekje
 • Bemannen van de kantine
 • Inkoop kantine plus beheer van deze kas
 • Kascommissie
 • Feestcommissie
 • Structurele contacten met de Sophiastichting
 • Structurele contacten met het revalidatiecentrum t.a.v.openingstijden
 • Structurele contacten met fysiotherapeuten revalidatiecentrum
 • Contacten met sportraad
 • Contacten met andere verenigingen
 • Contacten met de Nebas, spelerskaarten, ingekomen stukken, post, enz.
 • Contacten met gemeente(n), welzijn, ouderenzorg, politiek enz.
 • Contacten met de pers
 • Fondsverwerving
 • PR
 • Beheer contracten

Voor al deze activiteiten is en blijft het bestuur en bij voorkeur een aangewezen bestuurslid verantwoordelijk.


Bovenstaande tekst kunt u ook downloaden als Word-bestand: Taakverdeling Bestuur.


De taak- en functieomschrijvingen vindt u hieronder:

HTMLWord
VoorzitterVoorzitter
SecretarisSecretaris
PenningmeesterPenningmeester
Bestuurslid sectiecontactBestuurslid sectiecontact
Bestuurslid fondsenwervingBestuurslid fondsenwerving
Bestuurslid (zonder portefeuille)Bestuurslid (zonder portefeuille)Laatst gewijzigd op 2 juni 2009